Skvalitnením odborných kompetencií učiteľov zvýšiť kvalitu výučby na SPŠD

sps_dopravna_bratislavaErasmus +

Cieľom projektu, ktorý prebieha na škole v školskom roku 2019/2020,  je absolvovanie niekoľkodenných odborných školení učiteľmi SPŠD.

Školenia pre odborných učiteľov budú zamerané na zvládnutie práce s  modernými technológiami, ktoré sú používané v dopravných, zasielateľských a logistických firmách i autoservisoch.

Školenie určené pre učiteľku anglického jazyka a triednu učiteľku je zamerané na získanie komunikačných zručností, ktorých používaním možno zabrániť konfliktom so žiakmi a ich predčasnému ukončeniu školskej dochádzky.

Po absolvovaní školení očakávame zavedenie informačného systému, resp. iných získaných vedomostí a zručností do priameho vyučovacieho procesu. Je známe, že využívanie IKT všeobecne pomáha motivovať k učeniu sa. Motivovaní žiaci  dokážu pracovať efektívnejšie a vedia využiť svoje vedomosti v praxi. Práve motivácia ovplyvňuje ich chuť k učeniu a ich výsledky. Očakávame, že zavedenie informačného systému LORI i ďalších podobných produktov skvalitní vyučovací proces na škole a stane sa  motiváciou nielen pre žiakov, ale i súčasných a budúcich učiteľov odborných predmetov, ktorí budú vyučovať na našej škole. Realizácia úspešného projektu zviditeľní školu v regióne a pritiahne väčší počet žiakov do I. ročníka.