Štrukturovaný kurz – Environmental Education – Small Actions with Big Impacts

AdminAktuálne, Erasmus +, Novinky zo školy

V dňoch 7.3. -11.3.2022 sa na našej škole zúčastnili 2 kolegovia štrukturovaného kurzu cez Erasmus + s názvom Environmental Education – Small Actions with Big Impacts v meste Lisabon v Portugalsku.  Cieľom tohto environmentálneho projektu s názvom Malé akcie s veľkými dopadmi  bolo, zistenie vplyvu každodenných činností na životné prostredie a to výmenou osobných, vzdelávacích a komunitných osvedčených postupov a ich efektívnom využívaní.
Naučili sme sa tam ako minimalizovať znečistenie a produkciu odpadu v každodennom živote a v škole.
 Teoretické a aj praktické skúsenosti,ktoré získali naši kolegovia na tomto projekte, by sme chceli v budúcnosti implementovať aj na našej škole.
V prílohe sa nachádza aj fotodokumentácia z jednotlivých aktivít, do  ktorých sa naši kolegovia aktívne zapojili.