Castles on the Danube – our Linking Heritage

sps_dopravna_bratislavaERASMUS - The Castles

Stredná priemyselná škola dopravná na Kvačalovej ulici v Bratislave už skoro 50 rokov pripravuje do praxe zasielateľov, logistov, prijímacích technikov či  podnikateľov v oblasti cestnej dopravy. Dôležitou súčasťou ich prípravy je i získanie komunikačnej zručnosti v cudzom jazyku, pričom najobľúbenejšia je dlhodobo angličtina. Učiť však anglickú gramatiku a konverzáciu  žiakov, ktorých zaujíma skôr práca v autoservise alebo modelovanie na počítači nie je jednoduché, to učitelia zisťujú na škole dennodenne. A práve motivácia k používaniu anglického jazyka je jeden z dôvodov, prečo sa každoročne snažia byť úspešní v podávaní žiadosti o grant z Európskej únie na realizáciu medzinárodných výmenných projektov ERASMUS+. Pri takomto výmennom pobyte môžu žiaci využívať angličtinu i v reálnych situáciách pri riešení projektových aktivít.

V tomto školskom roku sa Strednej priemyselnej škole dopravnej  podarilo zapojiť sa do spolupráce s Rakúskom, Chorvátskom, Rumunskom, Bulharskom a Srbskom. Tieto krajiny, rovnako ako i Slovensko, ležia na rieke Dunaj a práve ten sa stal  hlavným mottom ich spoločného projektu Hrady a zámky na Dunaji – dedičstvo, ktoré nás spája. Zaujímavá, spoločensko-historická téma sa stala výzvou pre školu, ktorej žiaci na dosiaľ na Dunaj pozerali iba ako na dopravnú tepnu.

Na začiatok októbra bolo naplánované stretnutie žiakov i učiteľov všetkých zúčastnených škôl v Bratislave. Panie učiteľky zo zahraničia priviezli deti o niečo mladšie, ako sa očakávalo. Ale „priemyslováci“ sa nezľakli a bolo úžasné sledovať, ako žiaci rôznych dopravných študijných odborov vedia pripraviť a zrealizovať spoločné aktivity, súťaže a hry o zvykoch a hradoch vo svojom regióne pre takúto rôznorodú skupinu detí. Keďže boli starší, akosi smelšie a prirodzenejšie začali využívať svoju angličtinu, učili deti pesničky, rozprávali príbehy a  dokonca zatancovali aj slovenský ľudový tanec. Stali sa na týždeň pre tieto deti nielen staršími spolužiakmi, ale i kamarátmi, ochrancami, animátormi, tlmočníkmi a pri rozlúčke po slávnostnom odovzdávaní diplomov a darčekov u niektorých dievčat dokonca bolo vidieť i slzy. Učiteľky angličtiny sa neprestávali čudovať, koľko plynulých anglických viet počuli od svojich žiakov. Všetka námaha a energia, ktorú i ony vložili do prípravy tohto stretnutia, sa oplatila.

 Spolu so žiakmi  sa už teraz tešia na najbližšie stretnutie účastníkov medzinárodného projektu ERASMUS+, ktoré sa uskutoční v rumunskom Severine budúci rok. Vďaka grantu z projektu ERASMUS+ budú môcť žiaci opäť vymeniť školské lavice za príjemnejšie prostredie v prírode v okolí hradov a zámkov v povodí Dunaja.

Ing. Lýdia Haliaková, koordinátorka projektu ERASMUS+