Stretnutie projektu Erasmus+ „Future Cities – Smart and Sustainable Solutions“

AdminAktuálne, ERASMUS - Future Cities, Novinky zo školy

Stretnutie žiakov a učiteľov z Bulharska, Poľska, Grécka a Slovenska prebehlo v Bratislave 18. – 23. októbra 2021. Naša škola participuje na projekte Erasmus+ (KA229 – School Exchange Partnerships) pod názvom „Future Cities – Smart and Sustainable Solutions“ od septembra 2020.

Ako už z názvu vyplýva, projekt je zameraný na životné prostredie v mestách a udržateľné riešenia.

Po proticovidových opatreniach na konci roka 2020 a v prvej polovici roka 2021 ktoré znemožnili cestovanie, sa podarilo zrealizovať prvý výmenný pobyt žiakov. Ten sa konal práve na Slovensku.

Dňa 18. októbra sme privítali žiakov a učiteľov z Bulharska, Grécka a Poľska. Na celý týždeň sme naplánovali množstvo aktivít, ktoré ponúkli zahraničnej návšteve pohľad na problematiku životného prostredia v Bratislave a blízkom okolí. Učitelia aj žiaci si tak pozreli mnohé zelené plochy v Bratislave a dozvedeli sa množstvo informácií o zónach významných z hľadiska životného prostredia.

Dozvedeli sa zaujímavosti o Pečnianskom lese, ktorý si pozreli z bratislavského hradu, prešli sa Sadom Janka Kráľa, videli Sandberg, Devínsku kobylu a ďalšie lokality.

Študenti a učitelia strávili jedno popoludnie aj v Lužných lesoch. Exkurzia začínala v Čunove a bola sprevádzaná zaujímavým odborným výkladom.

Samozrejme, že sme do programu zaradili aj informácie o environmentálne problematických miestach Bratislavy. Slovenskí študenti ukázali zahraničným ako to vyzerá v bývalej fabrike Istrochem a popísali problémy, ktoré bývalá fabrika dodnes nášmu hlavnému mestu spôsobuje.

Projekt s podporou Európskej únie má pre žiakov veľký význam. Okrem toho, že rozvíjajú svoje študijné a prezentačné schopnosti, zlepšujú sa v angličtine a nadväzujú nové priateľstvá s inými mladými Európanmi. Inak tomu nebolo ani na našom 5 dní trvajúcom stretnutí v Bratislave. Žiaci si to spolu skutočne užívali.

Ďalšie stretnutia v ostatných krajinách kde projekt prebieha, sú naplánované na jar a leto 2021. Budú nasledovať ďalšie výmenné pobyty, v Rumunsku, Poľsku a nakoniec aj Bulharsku.