Výsledky prijímacieho konania

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Tu nájdete výsledky prijímacieho konania a tlačivo na záväzné potvrdenie o nastúpení(nenastúpení) na štúdium, ktoré je treba poslať najneskôr do 04.06.2020 poštou,elektronicky alebo oskenovaný s podpisom na email: spsdkvac@ba.telecom.sk. Prosíme o zaslanie záväzného potvrdenia aj v prípade nezáujmu o štúdium. Všetky výsledky nájdete aj v sekcií https://www.sps-dopravna.sk/pre-uchadzacov/prijimacie-konanie Výsledky_prijímacieho_konania_3765_M_technika_a_prevádzka_dopravy Výsledky_prijímacieho_konania_3760_M_prevádzka_a_ekonomika_dopravy Výsledky_prijímacieho_konania_3739 M_elektrotechnika_v_doprave_a_telekomunikáciách Záväzné_potvrdenie_o_nastúpení(nenastúpení)na_štúdium   Tešíme sa na Vás!  

“Prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021 – mimoriadne usmernenie”

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Milí deviataci, rodičia deviatakov a záujemcovia o štúdium na našej škole! Uchádzači o štúdium na našej škole budú prijatí podľa preferenčných bodov, ktoré získajú za známky z vybraných predmetov ZŠ. Ktoré sú to predmety a ako zavážia pri zostavovaní poradia prijatých uchádzačov si môžete pozrieť v dokumente Upravené kritériá prijímania do 1. ročníka. Upravené_kritériá_prijímania_SPŠD_2020-2021 Ubezpečujeme Vás, že na Vaše prihlášky (ktoré zasielajte poštou, e-mailom alebo elektronicky cez … >>

POZVÁNKA na FB LiveStream pre záujemcov o štúdium na Strojníckej fakulte

AdminAktuálne, Novinky zo školy

POZVÁNKA na FB LiveStream: Zdravíme všetkých stredoškolákov! Hlavne maturantov, ale aj ostatných, ktorí rozmýšľajú kam si podať prihlášku na VŠ a možno aj nad štúdiom strojariny. Ak máte otázky: 👉Ako také štúdium vyzerá❓ 👉Dokedy si treba podať prihlášku❓ 👉Na čo sa treba pripraviť❓ Alebo… Aké to je bývať na intráku❓ Určite nezmeškajte LIVE Stream s Erikom!🎤👦 🙋‍♂️A kto je Erik? Erik je študent, tento semester … >>