Otvorená vrátnica v škole počas týždňa

AdminAktuálne, Novinky zo školy, Úradná doska

Milí žiaci, oznamujeme Vám, že od zajta bude škola otvorená každý deň okrem piatku od 8.00 – 12.30 h. Službe na vrátnici stačí oznámiť, či ste si prišli pre potvrdenie o návšteve školy, prolongovať kartu ISIC na budúci školský rok, alebo z iných dôvodov. Ak si chcete predĺžiť platnosť zliav pre dopravu na karte ISIC (lebo Vám platí iba do 30. júna 2020), stačí v priebehu mesiaca jún … >>

Možnosť spôsobu ako si predĺžiť platnosť preukazu žiaka ISIC/EURO<26 pre budúci školský rok.

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Milí žiaci a rodičia v dôsledku mimoriadnej epidemiologickej situácie, kedy je vyučovanie na školách prerušené až do odvolania Vám oznamujeme v priloženom súbore možnosť spôsobu ako si predĺžiť platnosť preukazu žiaka ISIC/EURO<26 pre budúci školský rok. https://www.sps-dopravna.sk/wp-content/uploads/2020/05/Revalidacia_platnosti_preukazu_žiaka-_ISICEURO26_pre_budúci_školský_rok2020_JUN.pdf   Za pochopenie ďakujeme.    

Výsledky prijímacieho konania

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Tu nájdete výsledky prijímacieho konania a tlačivo na záväzné potvrdenie o nastúpení(nenastúpení) na štúdium, ktoré je treba poslať najneskôr do 04.06.2020 poštou,elektronicky alebo oskenovaný s podpisom na email: spsdkvac@ba.telecom.sk. Prosíme o zaslanie záväzného potvrdenia aj v prípade nezáujmu o štúdium. Všetky výsledky nájdete aj v sekcií https://www.sps-dopravna.sk/pre-uchadzacov/prijimacie-konanie Výsledky_prijímacieho_konania_3765_M_technika_a_prevádzka_dopravy Výsledky_prijímacieho_konania_3760_M_prevádzka_a_ekonomika_dopravy Výsledky_prijímacieho_konania_3739 M_elektrotechnika_v_doprave_a_telekomunikáciách Záväzné_potvrdenie_o_nastúpení(nenastúpení)na_štúdium   Tešíme sa na Vás!  

Možnosti štúdia na STU v Bratislave

AdminNovinky zo školy

Tu nájdete propagačné materiály o študijnom programe profesijného bakalára, ale  aj o  ostatných  zaujímavých študijných programoch a ďalšie informácie o štúdiu na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Plagat_Studuj_Strojarinu_2020 Brozurka_StudijneProgramy_SjF_2020 PB_plagat_2

“Prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021 – mimoriadne usmernenie”

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Milí deviataci, rodičia deviatakov a záujemcovia o štúdium na našej škole! Uchádzači o štúdium na našej škole budú prijatí podľa preferenčných bodov, ktoré získajú za známky z vybraných predmetov ZŠ. Ktoré sú to predmety a ako zavážia pri zostavovaní poradia prijatých uchádzačov si môžete pozrieť v dokumente Upravené kritériá prijímania do 1. ročníka. Upravené_kritériá_prijímania_SPŠD_2020-2021 Ubezpečujeme Vás, že na Vaše prihlášky (ktoré zasielajte poštou, e-mailom alebo elektronicky cez … >>

POZVÁNKA na FB LiveStream pre záujemcov o štúdium na Strojníckej fakulte

AdminAktuálne, Novinky zo školy

POZVÁNKA na FB LiveStream: Zdravíme všetkých stredoškolákov! Hlavne maturantov, ale aj ostatných, ktorí rozmýšľajú kam si podať prihlášku na VŠ a možno aj nad štúdiom strojariny. Ak máte otázky: 👉Ako také štúdium vyzerá❓ 👉Dokedy si treba podať prihlášku❓ 👉Na čo sa treba pripraviť❓ Alebo… Aké to je bývať na intráku❓ Určite nezmeškajte LIVE Stream s Erikom!🎤👦 🙋‍♂️A kto je Erik? Erik je študent, tento semester … >>

Zvyšovanie kvality praktického vyučovania žiakov SPŠD

AdminErasmus +, Novinky zo školy

Žiaci Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave sa v dňoch  20. 05. – 03. 06. 2019 zúčastnia odbornej stáže v Českej republike. Na absolvovanie stáže v dopravných  a logistických firmách im bol poskytnutý grant v rámci programu ERASMUS+. Cieľom projektu „Zvyšovanie kvality praktického vyučovania žiakov SPŠD“ je zvýšenie kvality praktickej prípravy našich žiakov a tým zlepšiť ich hodnotu a uplatniteľnosť na trhu práce. Poslaním našej školy nie … >>