Štrukturovaný kurz – mobilita učiteľov SPŠD k zvýšeniu kvality školy

AdminAktuálne, Erasmus +, Novinky zo školy

Ani tento rok nebol výnimkou. Naša škola sa opäť zapojila do projektu Erasmus Plus.  Tento školský rok sme sa zapojili do projektu Soft Skills and Emotional Intelligence, ktorý sa konal v Bologni od 6.6.2021 do 12.6.2021.  Kurz bol zameraný na asertívnu komunikáciu, riešenie konfliktov, stanovovanie cieľov a tvorbu prezentácií.   S radosťou môžeme povedať, že sme opäť nadobudli nové znalosti a zručnosti. Tentokrát  hlavne v oblasti jemných zručností a emocionálnej inteligencie, ktoré sú  pri každodennej práci s ľuďmi nemenej dôležité ako odborné kompetencie a zručnosti. Veríme, že v budúcnosti zužitkujeme, nielen nové znalosti a zručnosti, ale aj pozitívnu energiu a skúsenosti od kolegov zo zahraničia. A taktiež veríme, že  využijeme nové kontakty na zapojenie našich študentov  do ďalších  Erasmus projektov, aby si strednú školu užili nie len v školských laviciach, ale aj na cestách plných zážitkov.