Stáž žiakov v ČR cez súvislú prax v máji – Erasmus +

AdminAktuálne, Erasmus +, Novinky zo školy

Aj tento rok  posledné dva májové týždne absolvovali  študenti tretích ročníkov našej školy zahraničnú stáž v rámci projektu Erasmus+.

Tento rok boli  študenti a ich pedagogický dozor  v Českej republike v meste Olomouc.

Študenti boli rozdelení na dve skupiny, ktoré pracovali v dvoch rôznych spoločnostiach.

Obe skupiny mali možnosť prehĺbiť svoje teoretické vedomosti a nadobudnúť praktické zručnosti a skúsiť si  prácu v  spoločnosti ako celok. Okrem práce – stáže mali študenti možnosť spoznať aj kultúrne, historické a sakrálne pamiatky mesta Olomouc.

Tiež si vychutnali svoj voľný čas aktivitami, ktoré využívajú aj ich domáci rovesníci – jazdy na motorkách a laser game arénu.

Určite bolo pre študentov gastronomickým zážitkom ochutnať českú kuchyňu a jej známe špeciality.

Študenti veľmi pekne reprezentovali našu školu a boli ocenení aj partnerskými spoločnosťami za ich šikovnosť, prístup k práci a pracovitosť.