Smart Green Mobility: Vzdelávacie kurzy o e-mobilite pre školy sú spustené. Stačí sa zadarmo registrovať

Zlatica BaxováAktuálne, Novinky zo školy

Prostredníctvom desiatich videí, v ktorých odborníci z daného odboru odpovedajú na zaujímavé otázky z oblasti zelenej mobility, sa študenti dozvedia všetko dôležité o témach:

  • Zelená mobilita a postoj EÚ, SR a ČR
  • Alternatívne pohony motorových vozidiel
  • Nabíjanie elektromobilov, súčasnosť a plány do budúcna
  • Povinná výstavba nabíjacej infraštruktúry
  • Energetická infraštruktúra + Energetický mix
  • Vývoj, výroba a recyklácia batérií
  • Bezpečnosť a servisné zásahy pri elektromobiloch
  • Súčasná ponuka elektromobilov a plug-in hybridov
  • Mýty a fakty o elektromobiloch
  • Výhody pre majiteľov elektromobilov

Po úspešnom absolvovaní kurzu, tzn. po zhliadnutí všetkých tematických videí a zvládnutí záverečného testu, bude študentom udelený certifikát, ktorý im pomôže zvýšiť šance s uplatnením sa po ukončení štúdia.

V rámci tohto podujatia sa budú môcť študenti naživo zoznámiť s vybranými modelmi elektromobilov a osobne diskutovať s prítomnými odborníkmi a zástupcami značiek a spoločností z oblasti zelenej mobility.

Všetky potrebné informácie o tom, ako sa do projektu zapojiť, nájdete na webe SmartGreenMobility.eu.