Otvorenie školy od 22.06.2020

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Milí naši žiaci,

otvárame školu dňa 22.06.2020 za účelom konzultácií a preskúšania. Návšteva školy je dobrovoľná, ale pri vstupe do budovy školy potrebujete mať vytlačené a podpísané tlačivo zákonným zástupcom.  Tlačivo  Vyhlásenie zákonného zástupcu nájdete tu:

https://www.sps-dopravna.sk/wp-content/uploads/2020/06/Vyhlásenie_zákonného_zástupcu.docx

Ďalšie informácie k otvoreniu školy od 22.06.2020 sú zverejnené na https://spsdkvacalova.edupage.org/news/#news-2304

 

Tešíme sa na Vás.