Odborná exkurzia v rakúskom mestečku Petronell – Carnuntum

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Dňa 20 a 21. 5. 2024 žiaci prvých ročníkov (alebo I. A, B a C) sa zúčastnil odbornej exkurzie v rakúskom mestečku Petronell – Carnuntum, kde sa nachádza krásne otvorené múzeum rímskeho mesta. Žiaci mali možnosť na vlastné oči vidieť rímske kúpele, rímsky dom plebejcov a patricijov ako aj celú rímsku štvrť ako takú. Daná exkurzia bola spojená s Dejepisom, kde sme sa zážitkovou formou dozvedeli viac o rímskom živote, o tom, ako sa tu pracovalo ale aj, čo všetko rimania priniesli na územie aj nášho Slovenska. Žiaci si mohli vyskúšať aj dobové oblečenie a dobové predmety, ako aj možnosť vidieť zachovaný/zakonzerovaný amfiteáter.