Neprijali Ťa na strednú školu?

AdminAktuálne, Novinky zo školy

 

Na našej škole máme ešte voľné miesta a tak si podaj prihlášku k nám!

Organizujeme 2. kolo prijímacích skúšok do študijných odborov:

3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
3765 M technika a prevádzka dopravy

dňa 21. júna 2022 o 8.00 h.