Európsky deň jazykov pre mladých

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Ako už každoročne, aj v tomto roku si naša škola pripomína Európsky deň jazykov dňa 25.9. Na našej škole organizujeme stretnutie žiakov tretích a štvrtých ročníkov, kde žiaci starších ročníkov prezentujú výsledky svojej práce žiakom mladších ročníkov. Žiaci po prečítaní anglickej a nemeckej literatúry rozprávajú v anglickom a nemeckom jazyku o literárnych dielach a ich autoroch. Nesústreďujeme sa len na jeden druh žánru, no dávame žiakom možnosť výberu podľa záujmu. Takouto cestou si pripomíname dôležitosť cudzích jazykov v živote mladých ľudí a motivujeme žiakov k čítaniu.

Znalosť jazykov otvára bránu do sveta!