Domáce samotestovanie

AdminAktuálne, Novinky zo školy, Úradná doska

Vážení rodičia žiakov nastupujúcich do I. ročníka,

v zmysle Školského semafora zverejneného na stránke Ministerstva školstva dňa 17. 08. 2021 – časť Domáce samotestovanie – budete v dňoch 23. – 25. 08. 2021 telefonicky oslovení zo školy s otázkou, či máte záujem o sadu 25 ks AG testov na domáce samotestovanie (zdarma).

Objednané sady si žiaci vyzdvihnú na sekretariáte školy po odovzdaní podpísaného protokolu o prevzatí (zákonným zástupcom).

O konkrétnom termíne prevzatia budú žiaci informovaní vopred triednym učiteľom.