Deň IKT na Kvačalke

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Dňa 10. júna 2021 sa na našej škole uskutočnil už jubilejný X. ročník akcie pod názvom Deň IKT na Kvačalke.

 

Žiaci II. ročníka obhajovali práce, na ktorých pracovali počas celého školského roka. Ich témy si vyberali z ponuky poskytnutej učiteľmi všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov zverejnenej na školskej internetovej stránke. Hotové práce odovzdali svojim učiteľom informatiky, ktorí ich hodnotia v spolupráci s ostatnými učiteľmi, teda zadávateľmi tém. Samotná prezentácia prác bude prebiehala  počas celého dňa pred skúšobnými komisiami, v ktorých zasadli  učitelia podľa svojej odbornosti a príslušnosti k témam. Akciou sú motivovaní aj žiaci I. ročníka, ktorí sa v tento deň zúčastňujú prezentácií ako diváci. Tešíme sa, že v tomto roku boli všetci žiaci pri prezentácii úspešní. Blahoželáme.