Prijímacie konanie


Výsledky prijímacieho konania


 • Výsledky prijímacieho konania EDT
 • Výsledky prijímacieho konania PED
 • Výsledky prijímacieho konania TPD

  • Ako postupovať po zverejnení výsledkov o prijatí/neprijatí


   Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

   v týchto dňoch dostanete poštou na Vašu poštovú adresu uvedenú v prihláške na štúdium na SŠ doručené rozhodnutie o prijatí, resp. o neprijatí (pre nedostatok miesta) na našu školu.

   Dovoľujem si upozorniť Vás na nutnosť ďalšej komunikácie s našou školou, ktorá vyplýva z aktuálne platnej legislatívy:

   1. V prípade, ak je Váš syn/dcéra prijatý na štúdium na SPŠD, pošlite prosím vyplnené tlačivo, ktorým potvrdíte záväzné nastúpenie, resp. nenastúpenie na štúdium. Vyplnené tlačivo pošlite v každom prípade – ak sa rozhodne uchádzač nastúpiť, má záväzne rezervované miesto. Ak sa rozhodne nenastúpiť (pretože je už prijatý na inú školu a pre tú sa rozhodol), uvoľní týmto miesto iným, ktorí zatiaľ nie sú prijatí.

   Vyplnené tlačivo pošlite najneskôr do 23. mája 2022 na adresu školy poštou, osobne, naskenované na spsdkvacalova@sps-dopravna.sk alebo túto skutočnosť zaznačte do systému edupage.

   1. V prípade ak Váš syn/dcéra dostane rozhodnutie o neprijatí pre nedostatok miesta, máte možnosť sa proti tomuto rozhodnutiu odvolať do 5-ich dní od doručenia rozhodnutia. Vyplňte preto priložené tlačivo a pošlite ho čo najskôr na adresu školy poštou, prineste osobne, alebo pošlite naskenované na spsdkvacalova@sps-dopravna.sk – v každom prípade na ňom nesmie chýbať Váš vlastnoručný podpis.

   Keďže každý záujemca o štúdium mal  možnosť podania minimálne 2 prihlášok, je veľmi pravdepodobné, že sa práve tí, ktorí sa ocitli „nad čiarou“ po prijímacích skúškach rozhodnú pre štúdium na inej škole. Očakávame, že sa tak ako po iné roky, budú uvoľňovať miesta a budeme postupne vybavovať Vaše odvolania voči neprijatiu. Tým,  ktorí sú momentálne neprijatí pre nedostatok miesta, budeme ponúkať voľné miesta podľa poradia a podľa toho, či sa rozhodnú poslať odvolanie.

   Uvedené tlačivá prikladáme.

   V prípade akýchkoľvek otázok sme k dispozícii na 02/55 56 56 76.

   S pozdravom

   Ing. Lýdia Haliaková, riaditeľka


  • Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium
  • Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí pre nedostatok miesta


  • Odbor

   Forma štúdia

   Dĺžka štúdia

   Spôsob ukončenia

   Počet prijímaných žiakov

   Prijímacie skúšky

   Potvrdenie lekára

   Technika a prevádzka dopravy

   denné

   4 roky

   maturitná skúška

   26
    

   Prevádzka a ekonomika dopravy

   denné

   4 roky

   maturitná skúška

   22

    

   Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

   denné

   4 roky

   maturitná skúška

   24

    

    

    

    

    
    
    

      • Kritéria_prijímania_2022-2023-SPSD
  • Podmienky_prijímania_2023-2024-SPSD

  •                                               


  OZNAMY PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM


  Inštruktážne video k podávaniu prihlášok na stredné školy, stači kliknúť na tento odkaz: https://fb.watch/aZ--G61K8n/
  • V prípade seriózného záujmu o štúdium na našej škole, možete požiadať emailom na školskú e-mailovú adresu o brožúrku obsahujúcu vzorové testy zo SJ a z MAT.
  • " Počet voľných miest "


   • Počet voľných miest v študijnom odbore 3765 M technika a prevádzka dopravy - 26
   • Počet voľných miest v študijnom odbore 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy - 22
   • Počet voľných miest v študijnom odbore 3739 M elektrotechnika v doprave a v telekomunikáciách- 24
    

   Robím prijímačky?


   MONITOR 9 - 2022

    


     

    Ako prebiehajú prijímačky?    Image
     

    Čo všetko bude mať vplyv na tvoje prijatie

     MONITOR 9 - 2022

     Výsledky zo školy, a výsledky prijímacích skúšok - to všetko bude mať vplyv. Každá z týchto jednotlivých častí ti pomôže vygenerovať nejaké body na tvoje konto. Pre viac informácií si stiahni dokument Kritéria_prijímania_2022-2023-SPSD https://www.sps-dopravna.sk/wp-content/uploads/2022/05/Kriteria_prijimania_2022-2023-www.docx

      

     Výsledky zo školy
     (z 8. a 9. ročníka)


     Zohľadňovať budeme tvoj prospech z predmetov slovenský jazyk, matematika, fyzika a cudzí jazyk na koncoročnom vysvedčení z 8. ročníka a na polročnom vysvedčení z 9. ročníka ZŠ.

     MONITOR zo slovenského jazyka  a z matematiky


     Výsledky monitora 9 - 2022 .

     • Podanie prihlášky

      Prihlášku na štúdium nám musíš dodať na predpísanom tlačive a to do 20. marca 2022.

     • MONITOR9

      Monitor sa koná 06. apríla 2022.

     • Prijímacia skúška

      Termíny prijímacej skúšky v prvom termíne sú 2.mája 2022 a v druhom termíne 9. mája 2022.

     • Potvdenie o nastúpení na štúdium

      Ak sme ťa prijali, určite sa môžeš začať radovať, ale nezabudni, že nám musíš ešte dodať vyplnené potvdenie o nastúpení na štúdium, aby sme s tebou mohli v septembri počítať. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium na našu školu je od 18. mája 2022 do 23. mája 2022. Potvrdenie doručte poštou, e-mailom alebo osobne. Vzor potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium je pod textom.

     Prijímacie skúšky
     (písomný test)

     Zohľadňovať budeme tvoj prospech z predmetov slovenský jazyk , matematika, fyzika a cudzí jazyk na koncoročnom vysvedčení z 8. ročníka a na polročnom vysvedčení z 9. ročníka ZŠ.


     Kontakt


     Na koho sa obrátiť

     Ak sa potrebuješ na niečo opýtať, pokojne sa na nás obráť. Všetko ti vysvetlíme.
     Image

     Ing. Lýdia Haliaková 
     Riaditeľka školy

     +421 2 55-56-56-76, 02/55 -56 -56 -76
     spsdkvacalova@sps-dopravna.sk      
      
      

     Ešte nemáš jasno?

     Pozri sa, aké odbory u nás môžeš študovať

     Vyber si svoj odbor